Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 02. srpnja 2020. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Anamarije Banaj, mag. ing. agr. pod naslovom:

„Kvaliteta rada pneumatskih sijačica s podtlakom pri različitim sustavima sjetve kukuruza“

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Bojan Stipešević, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

3. dr. sc. Vinko Duvnjak, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek, član

Mentor je doc. dr. sc. Vjekoslav Tadić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Komentor je prof. dr. sc. Goran Heffer, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Javna obrana doktorske disertacije Anamarije Banaj, mag. ing. agr. održat će se 15. srpnja 2020. godine u 10.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.