Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 16. srpnja 2021. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Tomislava Dumića, mag. ing. agr. pod naslovom:

Ekološka i genetska obilježja ektoparazita divljih papkara iz različitih staništa u Hrvatskoj

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Siniša Ozimec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Mislav Đidara, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član
  3. Dr. sc. Krunoslav Pintur, zn. sur. Veleučilište u Karlovcu, član

Mentor je prof. dr. sc. Tihomir Florijančić.

Javna obrana doktorske disertacije Tomislava Dumića, mag. ing. agr. održat će se 29. srpnja 2021. godine u 11.00 sati u auli Media, II kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1.