Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 26. listopada 2022. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Sanje Grubišić Šestanj, mag. ing. agr. pod naslovom:


„Bioraspoloživost K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn i Se iz pšenične trave (Triticum aestivum L.) "

pred Povjerenstvom u sastavu:

  • prof. dr. sc. Sonja Petrović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, kao predsjednica
  • izv. prof. dr. sc. Miroslav Lisjak, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, kao član
  • izv. prof. dr. sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut Osijek, kao član

Mentorica je izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić

Javna obrana doktorske disertacije Sanje Grubišić Šestanj, mag. ing. agr. održat će se dana 07. studenog 2022. godine u 12.00 sati u Auli Magna, II kat, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1.