Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 29. studenog 2018. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Davora Petrovića, mag. ing. agr. pod naslovom:

Odnos selektivnog i konvencionalnog raspršivanja te njihov utjecaj na depozit i zanošenje tekućine“

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Mladen Jurišić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Đuro Banaj, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentor i član
  3. Doc. dr. sc. Vjekoslav Tadić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član
  4. Doc. dr. sc. Ivan Plaščak, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član
  5. Dr. sc. Vinko Duvnjak, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek, član

Javna obrana doktorske disertacije Davora Petrovića, mag. ing. agr. održat će se 14. prosinca 2018. godine u 11.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.