Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 18. srpnja 2019. godine određena je javna obrana doktorske disertacije mr., dr. med. Ide Parčetić Kostelac pod naslovom:

„Razina oksidacijskog stresa u uvjetima intenzivnog fizičkog napora u lovačkih pasmina pasa“

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentorica i članica

3. Izv. prof. dr. sc. Ivica Bošković, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

4. Prof. dr. sc. Nina Poljičak-Milas, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, članica

5. Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član.

Javna obrana doktorske disertacije mr., dr. med. Ide Parčetić Kostelac održat će se 20. rujna 2019. godine u 11.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.