Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 19. prosinca 2019. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Sunčice Guberac, mag. ing. agr.pod naslovom:

Asocijativna analiza fenotipskih svojstava heksaploidne pšenice i molekularnih markera“

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Sonja Petrović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica

2. Izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

3. Dr. sc. Tihomir Čupić, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek, član

Mentorica je prof. dr. sc. Sonja Vila.

Javna obrana doktorske disertacije Sunčice Guberac, mag. ing. agr. održat će se 09. siječnja 2020. godine u 11.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.