Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 18. srpnja 2019. godine određena je javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Mirjane Delić Jović pod naslovom:

“Primjena caklastog endosperma kukuruza u tovu pilića na proizvodne rezultate, oksidativni status i klaonička svojstva“

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Matija Domaćinović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentor i član
  3. Dr. sc. Miloš Lukić, viši znanstveni suradnik, Institut za stočarstvo Beograd, komentor i član

Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Mirjane Delić Jović održat će se 13. rujna 2019. godine u 12.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.