Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana specijalističkog rada

Javna obrana specijalističkog rada

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 24. lipnja 2021. godine određena je javna obrana specijalističkog rada Stjepana Vidića, dipl. ing. pod naslovom:

„Proizvodi od peradi kao funkcionalna hrana“

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Goran Kušec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Zoran Škrtić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentor i član
  3. Izv. prof. dr. sc. Zlata Kralik, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Javna obrana specijalističkog rada Stjepana Vidića, dipl. ing. održat će se 07. srpnja 2021. godine u 11.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Laboratorijski praktikum za kvalitetu i sigurnost animalnih proizvoda, I kat, Vladimira Preloga 1.