Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javni poziv - stipendije

Javni poziv - stipendije

JAVNI POZIV

studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za prijavu za dodjelu stipendija u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“

Predmet javnog poziva (dalje u tekstu: Javni poziv) je dodjela stipendije u iznosu od 10.000 kuna po studentu za akademsku godinu 2021. / 2022. Pravo na dodjelu stipendija imaju:

  • Redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali 2. ili 3. godinu preddiplomskog stručnog studija: Agrarno poduzetništvo, Bilinogojstvo – smjer ratarstvo, Mehanizacija u poljoprivredi i Zootehnika.
  • Redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali 2. ili 3. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika.
  • Redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali 1. ili 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija Agroekonomika, Bilinogojstvo, Ekološka poljoprivreda, Mehanizacija, Povrćarstvo i cvjećarstvo, Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Zootehnika i Digitalna poljoprivreda.
  1. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji su ostvarili pravo na mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija.
  2. Stipendija se isplaćuje odjednom, na žiro račun studenta u ugovorenom roku, a po sklapanju ugovora o dodjeli stipendije sa studentom.
  3. Kompletirane Prijave s potrebnom dokumentacijom studenti dostavljaju u Ured za studente i studije, na adresi Vladimira Preloga 1, Osijek. Ako student, zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti osobno predati originalnu dokumentaciju, može dokumentaciju poslati u elektronskom obliku na stipendije@fazos.hr. Prijave se podnose do 29. studenoga 2021. godine.
  4. Važećom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (prijave dostavljene izvan roka i prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju).
  5. Za administrativnu provjeru pristiglih prijava zadužen je Ured za studente i studije.

Upute za studente sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta: www.fazos.unios.hr.