Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javni poziv za prijavu za dodjelu stipendije

Javni poziv za prijavu za dodjelu stipendije

JAVNI POZIV

studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“

  1. Predmet javnog poziva (dalje u tekstu: javni poziv) je dodjela stipendije u iznosu od 10.000 kuna po studentu za akademsku godinu 2019./2020. Pravo na dodjelu stipendija imaju: redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali II. ili III. godinu

- preddiplomskog stručnog studija: Agrarno poduzetništvo, Bilinogojstvo – smjer ratarstvo, Mehanizacija u poljoprivredi i Zootehnika

- preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika i

- redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali I. ili II. godinu diplomskih sveučilišnih studija Agroekonomika, Bilinogojstvo, Ekološka poljoprivreda, Mehanizacija, Povrćarstvo i cvjećarstvo, Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Zootehnika.

  1. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji su ostvarili pravo na mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija.
  2. Stipendija se isplaćuje odjednom, na žiro ili tekući račun studenta u ugovorenom roku, a po sklapanju ugovora o dodjeli stipendije sa studentom.
  3. Studenti prijave s potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti na urudžbeni zapisnik na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u papirnatom obliku. Prijave se podnose do 15. studenog 2019. godine.
  4. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (prijave dostavljene izvan roka i prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju).
  5. Za administrativnu provjeru pristiglih prijava zadužen je Ured za studente i studije.

Upute za studente sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta: www.fazos.unios.hr