Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Jedinstvena sveučilišna studentska anketa

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa

Drage studentice, dragi studenti,

i ove godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.

Anketi možete pristupiti počevši od 15. rujna 2018. od 13 sati.

Anketu možete pokrenuti na linku http://anketa.unios.hr logiranjem pomoću vašeg AAI elektroničkog identiteta (isti podaci kao za ISVU studomat).

Anketu možete ispunjavati u više navrata i ponovno se logirati istim podatcima sve dok ne zaključite anketu.

Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete, uz ostale dokumente, priložiti pri upisu u višu godinu studija i završetak studija.

SVEUČILIŠNU STUDENTSKU ANKEKTU ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI STUDENTI:

  1. SVI REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI DRUGE GODINE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH I SVEUČILIŠNIH STUDIJA, TE DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA ( ponavljači, studenti na dovršenju studija)
  2. SVI REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI PRVE GODINE DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA (ponavljači, studenti na dovršenju studija)
  3. SVI REDOVITI STUDENTI TREĆE GODINE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH I SVEUČILIŠNIH STUDIJA (ponavljači, studenti na dovršenju studija).

Vaši iskreni odgovori i komentari utjecat će na poboljšanje kvalitete nastave na našem Sveučilištu.

Anketa je u potpunosti anonimna.

Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća, primjedbi ili pitanja, obratite se na dtrampus@unios.hr Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja