Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Kako prijaviti projekt?

Kako prijaviti projekt?

19. listopada 2018. godine organizira se radionica Kako prijaviti projekt?

Radionica će se održati u Vijećnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (1. kat) s početkom u 10 sati.