Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Klik.eu akademija o Institucijama Europske unije

Klik.eu akademija o Institucijama Europske unije

Link za prijavu

Predavači

Katarina Horvat- ponedjeljak 14 i 30 29.11.2021.

Ekonomski fakultet u Osijeku

Tema: Radionica o Odnosima s javnošću u Europskom parlamentu

Utorak 30.11.2021. 13 i 30

Tihomir Živić osnove diplomatskog engleskog jezika

Fakultet Agrobiotehničkih znanosti

ČETVRTAK 2.12.2021

KREŠIMIR MACAN

ODNOSI S JAVNOŠĆU U EU INSTITUCIJAMA

Ekonomski fakultet u Osijeku

Petak

Zvonimir Mršić 13 i 30

Online zoom

Uvođenje Eura u RH i utjecaj na gospodarstvo i poduzetnike

Link za instagram stranicu