Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Kriteriji za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantene - Verzija 4

Kriteriji za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantene - Verzija 4

Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“)
Nastavno na Verziju 3 Objedinjenih revidiranih preporuka o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) od 21/09/2020

Više informacija mkožete pronaći u priloženom dokumentu.

Verziju 3 dokumenta možete pronaći OVDJE