Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Međunarodna ljetna škola

Međunarodna ljetna škola

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek već drugu godinu za redom organizira međunarodnu ljetnu školu, ovaj puta pod nazivom: Tradicija i poljoprivreda Slavonije.

Međunarodna ljetna škola organizirana je putem programa CEEPUS, a Fakultet će imati priliku ugostiti 16 nastavnika i studenata s tri partnerke ustanove: Sveučilišta u Rzeszowu u Poljskoj, Banatskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti i veterinarske medicine iz Temišvara u Rumunjskoj te Sveučilišta u Čačku u Srbiji.

Studenti i nastavnici imat će priliku upoznati se s radom Fakulteta i Sveučilišta, obići pokušališta i naučiti nešto o važnosti poljoprivredne proizvodnje Slavonije. U sklopu ljetne škole, imat će priliku obići i Đakovo te se upoznati s poljoprivrednim potencijalima Baranje.

Međunarodna škola počinje u ponedjeljak 5. srpnja, a završava u petak 9. srpnja 2021.