Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Međunarodna ljetna škola: Tradicija i poljoprivreda Slavonije

Međunarodna ljetna škola: Tradicija i poljoprivreda Slavonije

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, povodom šezdesete obljetnice postojanja, organizira međunarodnu ljetnu školu: Tradicija i poljoprivreda Slavonije.

Međunarodna ljetna škola organizirana je putem programa CEEPUS, a Fakultet će imati priliku ugostiti 18 nastavnika i studenata s četiri partnerske ustanove: Sveučilišta u Rzeszowu u Poljskoj, Banatskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti i veterinarske medicine iz Temišvara u Rumunjskoj, Sveušilišta u Ostravi u Češkoj i Sveučilišta u Debrecinu u Mađarskoj.

Međunarodna škola počinje u utorak 14. srpnja, a završava u petak 17. srpnja 2020.