Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Mentorki sastanak

Mentorki sastanak

Pozivaju se studenti 1. godine sveučilišnog diplomskog studija svih smjerova na

mentorski sastanak koji će se održati 3. 04. 2019. (srijeda) od 10 do 12 h u Auli Magni.

Teme sastanka su sljedeće:

10 sati - Pisanje životopisa i motivacijskog pisma

11 sati - Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem?