Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Mentorski sastanak

Mentorski sastanak

Pozivaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija svih smjerova na mentorski sastanak koji će se održati na temu

„Upoznavanje s radom studentske organizacije“

u srijedu, 19. travnja 2018. u 12,30 u dvorani Aula Alta