Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Mentorski sastanak

Mentorski sastanak

Pozivaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija svih smjerova na mentorski sastanak koji će se održati na temu

„Kako napisati završni rad?

25. studeni 2019. (ponedjeljak) od 12,45 sati u dvorani P 3/1