Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastavne aktivnosti na 2. godini diplomskih studija

Nastavne aktivnosti na 2. godini diplomskih studija

Poštovane kolegice i kolege studenti,

nastavne aktivnosti na 2. godini diplomskih studija, tj. online nastava na izbornim modulima počet će u ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine.

Koordinatori modula organizirat će provedbu online nastave u punoj satnici, u bloku ili tjedno (ovisno o broju studenata, obavezama koordinatora i nastavnika, te obavezama studenata koji su izabrali određeni izborni modul).

Nastavu je potrebno provesti korištenjem platforme Merlin uz uključivanje u sustav svih nastavnika na modulu i svih studenata (redovitih i izvanrednih) koji su upisali određeni modul.

Koordinatori mogu planirati određene oblike nastave (prvenstveno laboratorijske i terenske vježbe te dio seminara i predavanja) kao kontaktnu nastavu koja će biti odobrena sukladno epidemiološkoj situaciji te prostornim i organizacijskim mogućnostima.