Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastavne aktivnosti na izvanrednim studijima FAZOS-a

Nastavne aktivnosti na izvanrednim studijima FAZOS-a

Poštovane kolegice i kolege studenti,

nastavne aktivnosti svih studijskih godina na izvanrednim studijima Fakulteta počet će u ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine.

Nastavne aktivnosti započet ćemo kao online nastavu upotrebom platforme Merlin, koju će koordinatori modula organizirat u satnici planiranoj za izvanredne studije Izvedbenim planom Fakulteta.

Početni raspored online aktivnosti prikazan je u rasporedu nastave za izvanredne studije koji je objavljen na web stranici Fakulteta (http://www.fazos.unios.hr/hr/studenti/raspored-nastave-studenti/), ali koordinator može, ovisno o broju polaznika i u dogovoru sa studentiam i drugim predavačima prmijeniti satnicu online nastave.

Koordinatori mogu planirati određene oblike nastave (prvenstveno laboratorijske i terenske vježbe te dio seminara i predavanja) kao kontaktnu nastavu petkom od 16:00 do 20:00, a ista će biti odobrena sukladno epidemiološkoj situaciji te prostornim i organizacijskim mogućnostima.