Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11 ., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - Odluka USRH, 131/17.) i članka 115. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine” br. 122/17.) i člancima 1., 2. i 7. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. MARINA KOVAČIĆA pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za pčelarstvo i zoologiju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s temom pod nazivom:

„Interakcija u pčelinjoj zajednici”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 01. lipnja 2021. god. s početkom u 11,30 sati u Vijećnici, I kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Zlatko Puškadija, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Tihomir Florijančić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član izv.
  3. prof. dr. sc. Nikola Raguž, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

Zamjenski član: doc. dr. sc. Dinko Jelkić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek