Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine " 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63111., 94/13., 139/13., 101114.- Odluka i Rješenje USRH, 60115. - Odluka USRH, 131/17.) i članka 115. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek- pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (,Narodne novine" br. 122117.) i člancima 1., 2. i 7. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek oglasava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. BRANKICE SVITLICE pristupnice Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno­ nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda pod nazivom:

"Fitoplazmoze vinove loze - Zlatna žutica vinove loze (Fiavescence dorte)"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 08. studenog 2021. god. s početkom u 12,00 sati u Vijećnici, I kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Nastupno predavanje odrzava se pred studentima, nastavnicima i Strucnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Jasenka Ćosić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Emilija Raspudić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Zamjenska članica prof. dr. sc. Ivana Majić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek