Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - Odluka USRH, 131/17.) i članka 110. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., u skladu s u skladu s točkom I. stavkom 1. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/12.) i člancima 1., 2. i 7. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

MAJE NOVOSELEC, mag. educ. philol. ang. et mag. paed.

pristupnici Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja pod nazivom:

„The Nitrogen Cycle”

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 15. studenog 2021. god. s početkom u 12,00 sati u auli Magna, II kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Antonija Šarić, Prehrambeno - tehnološki fakultet Osijek, članica
  3. mr. sc. Lahorka Budić, Prehrambeno - tehnološki fakultet Osijek, članica

Zamjenska članica: doc. dr. sc. Dubravka Papa, Pravni fakultet Osijek.