Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.) i članka 115. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., točki I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06) i članku 2. stavku 3. i članku 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Željka Prgometa, pristupnika Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana voćarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom pod nazivom:

Stanje i perspektive uzgoja pitomog kestena u RH

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 16. travnja 2018. god. s početkom u 8,30 sati u predavaonici 3/1 na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Stanisavljević, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Darko Kiš, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, član
  3. Izv.prof. dr. sc. Brigita Popović, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, član