Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje dr. sc. DARIA ILJKIĆA

Nastupno predavanje dr. sc. DARIA ILJKIĆA

KLASA: 602-04/18-04/01
URBROJ: 2158-94-02-18-96
Osijek, 05. studenog 2018.

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i članka 115. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., točki I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06) i članku 2. stavku 3. i članku 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. DARIA ILJKIĆA pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom pod nazivom:
Značaj i podvrste kukuruza
Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 14. studenog 2018. god. s početkom u 12,00 sati u Praktikumu za specijalno ratarstvo II, soba br. 256, II kat, Vladimira Preloga 1, Osijek.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Mirta Rastija, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Manda Antunović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica
3. Prof. dr. sc. Gordana Bukvić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica
DEKAN
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
1. Rektorat Sveučilišta
2. Oglasne ploče
3. Mrežne stranice Fakulteta i Rektorata
4. Članovi Stručnog povjerenstva
5. Pristupnik
6. Tajništvo
7. Pismohrana Fakulteta