Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje dr. sc. VLADIMIRA ZEBECA

Nastupno predavanje dr. sc. VLADIMIRA ZEBECA

KLASA: 602-04/18-04/01
URBROJ: 2158-94-02-18-95
Osijek, 05. studenog 2018.

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i članka 115. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., točki I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06) i članku 2. stavku 3. i članku 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. VLADIMIRA ZEBECA pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom pod nazivom:
Morfološka svojstva tla
Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 14. studenog 2018. god. s početkom u 14,00 sati u predavaonici br. 6, II kat, Vladimira Preloga 1, Osijek.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Domagoj Rastija, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član
3. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, članica
DEKAN
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
1. Rektorat Sveučilišta
2. Oglasne ploče
3. Mrežne stranice Fakulteta i Rektorata
4. Članovi Stručnog povjerenstva
5. Pristupnik
6. Tajništvo
7. Pismohrana Fakulteta