Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje - Maje Petrač, univ. spec. actuar. math.

Nastupno predavanje - Maje Petrač, univ. spec. actuar. math.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04., 2/07., 174/04., 46/07. 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.), članka 23. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek – pročišćeni tekst i članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, u skladu s točkom I. stavkom 1. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/12) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, Dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

Maje Petrač, univ. spec. actuar. math., pristupnice Natječaja za izbor zaposlenika u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematike, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek s temom pod nazivom:

„Nizovi“

Nastupno predavanje održat će se

u srijedu, 13. studenog 2019. god. s početkom u 8.00 sati

u auli Media/II. kat,

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom nastupnog predavanja u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Ivan Soldo, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku

2. Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku

3. Doc. dr. sc. Suzana Miodragović, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku