Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

raspisuje NATJEČAJ

za upis na Program cjeloživotnog učenja

„Osposobljavanje klasifikatora životinjskih trupova na liniji klanja”

Pravo prijave za upis na Program Osposobljavanje klasifikatora životinjskih trupova na liniji klanja imaju pristupnici koji imaju završenu srednju poljoprivrednu ili veterinarsku školu, odnosno visoku stručnu spremu, područja zootehnike, veterine ili prehrambene tehnologije.

Cijene programa iznosi 7.500,00 kn + 250,00 kn (trošak izdavanja Potvrde o završenom programu).

Program traje 25 sati, a završetkom programa polaznik stječe 5 ECTS bodova.

Pristupnici obvezno prilažu:

  1. Obrazac za prijavu
  2. Presliku identifikacijske isprave
  3. Dokaz o završenom studiju/srednjoj školi
  4. Dokaz o uplaćenoj cijeni programa i potvrde

Prijave na natječaj s dokumentacijom i dokazom o uplati podnose se poštom — preporučenom pošiljkom na adresu: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga l, 31000 Osijek, P.P. 719 ili osobno putem pisarnice Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek najkasnije do 28. listopada 2022. godine s naznakom „Prijava na Natječaj za program CU” — naziv programa.

Cjelokupni iznos cijene programa polaznici moraju platiti do upisa na program cjeloživotnog učenja. Polaznicima se nude dva modela plaćanja:

- odjednom, uplatom cjelokupnog iznosa na račun Fakulteta, IBAN: HR1725000091102019470,

Poziv na broj odobrenja: OIB pristupnika,

Opis plaćanja: program CU – naziv programa - ili

- na 2 do 12 rata, putem kartica: Diners Club kartica, Premium Visa, Kartica tekućeg računa PBZ d.d. Uplate putem kartica mogu se izvršiti u računovodstvu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Sve dodatne informacije o Programima možete pronaći na web stranici: http://www.fazos.unios.hr/hr/nastava/cjelozivotno-ucenje/programi/ ili na e-mail: cjelozivotno@fazos.hr, odnosno na telefon 031/554-843.