Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata – 2. natječajni rok

Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata – 2. natječajni rok

NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023., 2. NATJEČAJNI ROK

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 15. rujna 2022. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 24. listopada 2022. – 30. srpnja 2024.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) te Erasmus+ partnerskim zemljama samo u onim institucijama s kojima postoji mogućnost potpisivanja međuinstitucijskih sporazuma (institucija koje su zainteresirane za potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem u Osijeku) (popis partnerskih zemalja po Regijama nalazi se na ovoj poveznici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries.

Broj mobilnosti prema partnerskim zemljama i broj kratkoročnih mobilnosti ograničeni su te ovise o dodijeljenim financijskim sredstvima Sveučilištu. Detaljnije informacije o uvjetima prijave nalaze se u Uputama za studente.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.

Detaljnije o pravilima natječaja i samoj prijavi možete vidjeti ovdje.