Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za nagradu

Natječaj za nagradu

AMAC-UK ( Udruženje bivših studenata i prijatelja sveušilišta u Hrvatskoj) ove godine ponovno raspisuje natjeĉaj za mlade znanstvenike za jednokratni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu (UK). Kandidat za ovu nagradu mora biti student na doktorskom studiju jednog od sveuĉilišta u Republici Hrvatskoj (RH) ili lijeĉnik na specijalizaciji u Republici Hrvatskoj (RH). Osoba treba imati hrvatsko državljanstvo i stalni boravak i/ili radni odnos u Republici Hrvatskoj. Prijava treba biti napisana na engleskom jeziku prema prijavnom format. Može se poslati poštom ili e-mailom, ali mora stići najkasnije do 28.travnja 2018. Prijava treba sadržavati informacije o projektu, duljini trajanja projekta, o instituciji gdje želi provesti projekt i privolu institucije za suradnju. Izborna komisija sastavljena od ĉlanova Vijeća AMAC-UK će objaviti odluku o dobitnicima nagrada na godišnjoj skupštini 13. svibnja 2018. Vrijednost nagrade AMAC-UK i nagrade NENAD BIĆANIĆ je £1000 svaka. Nagrada se može utrošiti samo za plaćanje troškova navedenih u projektu, te mora biti iskorištena do 1. svibnja 2019. Nakon završetka posjeta od dobitnika nagrade se oĉekuje pismeni izvještaj na engleskom jeziku u elektronskoj formi (.pdf document), koji će biti objavljen na web stranici AMAC-UK (http://www.amacuk.net/).