Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za upis

Natječaj za upis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek raspisuje

N A T J E Č A J

za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poljoprivredne znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda u akademskoj 2019/2020. godini za smjerove:

  • Agroekonomika
  • Agrokemija
  • Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  • Zaštita bilja
  • Stočarstvo
  • Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane
  • Lovstvo i kinologija
  • Tehnički sustavi u poljoprivredi

Više informacija možete pronaći u priloženom dokumentu.