Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za upis

Natječaj za upis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek raspisuje

N A T J E Č A J

za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poljoprivredne znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda u akademskoj 2022./2023. godini za smjerove:

- Agroekonomika

- Agrokemija

- Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

- Zaštita bilja

- Stočarstvo

- Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane

- Lovstvo i kinologija

- Tehnički sustavi u poljoprivredi

Broj upisnih mjesta: 80

Uvjeti upisa

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij mogu upisati:

- pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim ili dodiplomskim studijem iz područja biotehničkih znanosti s prosječnom ocjenom na preddiplomskom i diplomskom ili dodiplomskom studiju većom od 3,5

- iznimno se može odobriti upis pristupnicima koji su završili sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij poljoprivrede s prosječnom ocjenom od 3,00 do 3,49 uz preporuku tri sveučilišna profesora,

- pristupnici s magisterijem iz područja biotehničkih znanosti,

- pristupnici s položenim svim ispitima poslijediplomskog znanstvenog studija iz područja biotehničkih znanosti bez magisterija,

- pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugih područja uz polaganje razlikovnih obveza koje utvrđuje Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti na prijedlog vijeća smjera.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

- obrazac prijave,

- diplomu o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),

- presliku rodnog lista,

- presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu,

- preporuke (ukoliko je prosjek od 3,00 do 3,49),

- životopis pristupnika,

- ovjereni prijepis dopunske isprave o prediplomskom i diplomskom studiju ili ovjereni prijepis ocjena na dodiplomskom studiju,

- Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.

Troškovi poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti traje 6 semestara (tri godine) i školarina iznosi 60.000,00 kuna.

Pristupnici svoje prijave s prilozima podnose osobno ili šalju poštom do 14. studenoga 2022. na adresu:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1

31000 Osijek

P.P. 310

s naznakom „Prijava za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij“

Sve ostale obavijesti o uvjetima upisa mogu se dobiti u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek ili na telefon 031/554-843.