Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za upis

Natječaj za upis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za upis pristupnika na poslijediplomske specijalističke studije iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist u akademskoj 2022./2023. godini i to:

  • Zaštita bilja
  • Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda
  • Proizvodni sustavi u stočarstvu
  • Svinjogojstvo
  • Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Broj upisnih mjesta po studijskom programu: 10

Uvjeti upisa

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati:

- pristupnici koji su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili diplomski sveučilišni studij poljoprivrede,

- pristupnici koji su završili neki drugi četverogodišnji sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij uz polaganje razlikovnih obveza koje utvrđuje Vijeće poslijediplomskog specijalističkog studija.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

obrazac prijave,

diplomu o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),

presliku rodnog lista, - presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu,

životopis pristupnika,

ovjeren prijepis dopunske isprave o diplomskom studiju ili ovjereni prijepis ocjena na dodiplomskom studiju,

Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.

Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija

Poslijediplomski specijalistički studiji za stjecanje naziva sveučilišni specijalist uz naznaku struke traju 3 semestra i školarina iznosi 21.000,00 kuna, osim poslijediplomskog specijalističkog studija Zaštita bilja koji traje 4 semestra i školarina iznosi 28.000,00 kn.

Pristupnici svoje prijave s prilozima podnose osobno ili šalju poštom do 14. studenoga 2022. na adresu:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1

31000 Osijek

s naznakom „Prijava za poslijediplomski specijalistički studij“

Sve ostale obavijesti o uvjetima upisa mogu se dobiti u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na telefon 031/554-843.