Obavijest

Studenti III. godine preddiplomskiog sveučilišnog studija Poljoprivrede, ( svi smjerovi – agroekonomika, bilinogojstvo, hortikultura, mehanizacija i zootehnika) u akademskoj 2020./21. u 6. semestru od ponuđene liste izbornih modula na svom smjeru - biraju četiri izborna modula i to tako da sa svog smjera odaberu 2 modula a sa liste drugih smjerova odaberu također 2 modula.

Popis izbornih modula nalazi se u privitku.

Ukoliko moduli nisu odabrani na ovaj način, molimo studente da za eventualne ispravke kontaktiraju studentsku službu Fakulteta.

U Osijeku, 20. studenog 2020. Studentska služba FAZOS