Obavijest

Dana 17.12.2018. godine održat će se Osnivačka skupština Udruge studenata poslijediplomskih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek u Vijećnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s početkom u 13:00 sati.

DNEVNI RED

  1. Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  2. Donošenje odluke o osnivanju Udruge studenata poslijediplomskih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
  3. Prijedlog radnog predsjedništva
  4. Donošenje Statuta
  5. Izbor članova tijela upravljanja (Predsjednika Udruge, Potpredsjednika Udruge, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Likvidatora, Tajnika)
  6. Donošenja odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
  7. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
  8. Različito