Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obavijest o prijavi i predaji završnog rada

Obavijest o prijavi i predaji završnog rada

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o završnom radu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 7. listopada 2016. studenti preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija treće godine (svi smjerovi) koji pristupaju izradi završnog rada trebaju obratiti pozornost na datume:
-najkasnije do 15. travnja 2018. OBVEZNO predati Zahtjev za dodjelu teme završnog rada Odsjeku za studente i studije (Pravilnik o završnom radu, Obrazac 1)
-studenti koji ne podnesu Zahtjev za dodjelu teme završnog rada do 15. travnja 2018.,Zahtjev će moći podnijeti tek iduće akademske godine (2018./2019.)
-najkasnije do 1. srpnja 2018. OBVEZNO predati mentoru Radnu inačicu završnog rada napisanu prema Uputama ( Pravilnik o završnom radu, Prilog)
-završni rad Pristupnik predaje mentoru u tiskanom i/ili elektroničkom obliku na osnovi koje mentor daje mišljenje s prijedlogom o prihvaćanju ili neprihvaćanju završnog rada
- najkasnije do 10. rujna 2018. OBVEZNO predati Odsjeku za studente i studije jedan primjerak spiralno uvezanog završnog rada zajedno s Potvrdom o prihvaćanju/neprihvaćanju završnog rada i imenovanju Povjerenstva za ocjenu (Pravilnik o završnom radu, Obrazac 2) koju ispunjava mentor

Prodekan za nastavu
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Više o Pravilniku o završnom radu na www.pfos.hr O FAKULTETU – DOKUMENTI – Na razini fakulteta