Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obavijest o rasporedu upisa

Obavijest o rasporedu upisa

Poštovane kolegice i kolege,

molim vas da pristupite upisu u 2. i 3. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda (smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika) te 2. i 3. godinu preddiplomskih stručnih studija prema sljedećem rasporedu:

1. upis u 2. godinu studija

srijeda, 25. 9. 2019.

četvrtak, 26. 9. 2019.

2. upis u 3. godinu studija

petak, 27. 9. 2019.

ponedjeljak, 30. 9. 2019.

4. Agrarno poduzetništvo

Osijek - 23.9.2019. (ponedjeljak) do 27.9.2019. (petak)

Vinkovci – 30.9.2019. (ponedjeljak)

5. Mehanizacija u poljoprivredi

Osijek - 23.9.2019. (ponedjeljak) do 27.9.2019. (petak)

Vinkovci – 30.9.2019. (ponedjeljak)

6. Bilinogojstvo, smjer ratarstvo

upis u 2. godinu studija - 25.9.2019. (srijeda) i 26.9.2019. (četvrtak) u Osijeku

upis u 3. godinu studija - 27.9.2019. (petak) i 30.9.2019. (ponedjeljak) u Osijeku

7. Zootehnika

upis u 2. godinu studija - 25.9.2019. (srijeda) i 26.9.2019. (četvrtak) u Osijeku

upis u 3. godinu studija - 27.9.2019. (petak) i 30.9.2019. (ponedjeljak) u Osijeku

Studenti upis obavljanju putem Studomata ili osobno u studentskoj službi fakulteta. Oni studenti koji upis obavljanju putem Studomata , nakon unesenih podataka u studomat javljanju se u studentsku službu sa slijedećim dokumentima:

  1. Indeksom
  2. Dokazom o uplati troškova upisa - Upis više godine studija – 130,00 kn (za upis više godine studija 100,00 kn i projekte Studentskog zbora 30,00 kn);
  3. Dokazom o uplati školarine (ukoliko student plaća školarinu – odnosno ECTS bodove)
  4. Potvrdom o ispunjenoj studentskoj anketi

Na upis studenti moraju doći osobno.

SVE UPLATE OBAVLJAJU SE NA IBAN FAKULTETA:

IBAN: HR1725000091102019470

s pozivom na broj: OIB studenta

UVJETI ZA UPIS:

  • Svi potpisi u indeksu radi testiranja godine (iznimka studenti koji upisuju ponavljanje godine)
  • Ostvareni bodovi za upis i to:

- za upis II. godine studija studenti moraju ostvariti 42 ECTS boda iz I. godine studija

- za upis III. godine studija studenti moraju položiti sve ispite iz I. godine studija, te 42 ECTS boda ostvarena na II. godini studija

  • za upis ponavljanja godine student mora ostvariti 24 ECTS boda u akademskoj 2018/19. godini
  • podmireni svi prethodni troškovi studija u akademskoj 2018/19. godini.

Studenti koji upisuju 3. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija obavezno moraju pročitati dokument VAŽNE OBAVIJESTI ZA IZBOR IZBORNIH MODULA