Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obavijest o upisu na diplomski studij 2021.

Obavijest o upisu na diplomski studij 2021.

VAŽNE OBAVIJESTI ZA UPISE NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

UPISI NA DIPLOMSKI STUDIJ U I. GODINU 2021/2022.

Upis kandidata na diplomski studij obaviti će se:

5. i 6. listopada 2021. godine u vremenu od 9 do 14 sati.

Na upis doći sa dvije slike i dokazom o uplati troškova upisa:

  1. Studenti preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek uplaćuju iznos od 330,00 kuna na ime „troškovi upisa na diplomski studij“.
  2. Svi ostali studenti sa drugih učilišta uplaćuju iznos od 380,00 kuna na ime „troškovi upisa na diplomski studij“ (Razlog razlike je trošak izrade nove x-ice).
  3. Pored gore navedenog IZVANREDNI STUDENTI uplaćuju na ime „školarina diplomskog studija“ iznos od 7.370,00 kuna. Uplata može biti jednokratno ili kartičnim plaćanjem u više obroka.
  4. Izjava o zaštiti pojedinca od zarazne bolesti COVID-a 19 ( u studentskoj referadi)
  5. 1 fotografija

Broj žiro računa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek je:

IBAN: HR1725000091102019470 Addico bank d.d. ( poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)

Povjerenstvo za razredbeni postupak