Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obavijest za studente

Obavijest za studente

OBAVIJEST

4. sastanak s voditeljima studenta 1. godine preddiplomskog studija u ak. god. 2020./2021.

održat će se online

16. lipnja 2021. godine u 13.00 sati na Google Meet

Link: meet.google.com/rho-gdob-swg

Tema sastanka:

OCIJENITE SAMI SEBE KAO STUDENTA

Mentori:

doc. dr. sc. Sanda Rašić

izv. prof. dr. sc. Vesna Rastija