Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obavijest za studente

Obavijest za studente

Pozivaju se studenti 2. i 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija svih smjerova na mentorski sastanak koji će se održati na temu „MOBILNOST STUDENATA“ u utorak, 21. 11. 2017. u 15 sati u dvorani Aula Magna.