Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obavijest za studente preddiplomskih studija

Obavijest za studente preddiplomskih studija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svrhu provedbe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2018./2019. uputilo je svim redovitim studentima preddiplomskih (stručnih i sveučilišnih) studijskih programa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek obavijest s uputama za provjeru podataka na vaše osobne adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Kolegice i kolege studenti preddiplomskih studija, ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena (studenti 2. i 3. godine preddiplomskih studija), odnosno rezultatu državne mature (studenti 1. godine preddiplomskih studija), provjerite na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/. U navedenu aplikaciju prijavljujete se putem vlastitog AAI@EduHr elektroničkog identiteta. Svima vama bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom ćete nakon objave rang-lista moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

Ako primijetite da vaši podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, u svrhu ispravka podataka potrebno je žurno nam se obratiti (irebekic@pfos.hr i zdenko.loncaric@pfos.hr).

Ako nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature za studente 1. godine preddiplomskih studija, obratite se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte: stem-stipendije@mzo.hr.

Za sve ostale informacije obratite se prodekanu za nastavu i upravljanje kvalitetom (na adresu elektroničke pošte zdenko.loncaric@pfos.hr) kao koordinatoru za STEM stipendije na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek ili Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte: stem-stipendije@mzo.hr.

Podatke je moguće ispraviti zaključno do 7. studenoga 2018. godine do 12 h. Ako do navedenoga vremena podaci ne budu ispravljeni, u obzir će se uzeti podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Ako na svoju adresu elektroničke pošte u sklopu sustava AAI@EduHr zbog nekog razloga niste zaprimili predmetnu obavijest, napominjemo kako ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

Dodjela stipendija provodi se na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018.), odnosno na temelju podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a u sklopu projekta „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)” Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.”.