Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obavijest za studente stručnog studija V-V-V

Obavijest za studente stručnog studija V-V-V

Ispitni rokovi

Termini ispitnih rokova biti će uneseni u ISVU sustav čim to tehnički bude bilo moguće. Do tada, informacije o terminima i načinu polaganja ispita možete dobiti od koordinatora modula.

Stručna praksa

Za obavljanje Stručne prakse III (i Stručne prakse IV u ljetnom semestru) izdaje se uputnicu za obavljanje stručne prakse koju student predaje poslodavcu. Za izdavanje uputnice potrebno je javiti se gospođi Ivanki Poštić na mail (ipostic(at)fazos.hr). Prilikom javljanja u mailu svakako navedite svoje ime i prezime, naziv i adresu poslodavca kod kojeg ćete obavljati stručnu praksu. Uz uputnicu, na mail ćete dobiti i anketu koju po završetku obavljanja stručne prakse popunjava poslodavac. Sve ostale informacije dobit ćete od koordinatora modula.

Završni rad

Svi studenti koji su pokrenuli postupak prijave i obrane završnog rada sukladno Pravilniku o završnim radovima Veleučilišta u Požegi završit će studij i obraniti završni rad sukladno tom Pravilniku. O svim detaljima se trebaju konzultirati s mentorom (ako je mentor nastavnik na studijskom programu i u ovoj akademskoj godini) ili koordinatorom modula (prema Izvedbenom planu nastave za akademsku godinu 2022./2023.).

Svi studenti koji pokreću postupak prijave završnog rada u akademskoj godini 2022./2023., prijavu provode sukladno Pravilniku o završnim radovima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji je dostupan OVDJE.