Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana doktorske disertacije Daniela Rašića

Obrana doktorske disertacije Daniela Rašića

Predmet: Obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 16. svibnja 2019. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Daniela Rašića, dipl. ing. pod naslovom:

„Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske“

pred Povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tihana Teklić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Vesna Vukadinović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentorica i članica
3. Prof. dr. sc. Ljubica Ranogajec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, komentorica i članica
4. Prof. dr. sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, član
5. Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Javna obrana doktorske disertacije Daniela Rašića, dipl. ing. održat će se 31. svibnja 2019. godine u 10.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vijećnica, I kat, Vladimira Preloga 1.

D E K A N
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić