Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana doktorske disertacije Ivana Varnice, dipl. ing.

Obrana doktorske disertacije Ivana Varnice, dipl. ing.

Predmet: Obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 22. prosinca 2020. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Ivana Varnice, dipl. ing. pod naslovom:

„Agromorfološka različitost germplazme soje“

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Sonja Vila, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica

2. Izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

3. Dr. sc. Tihomir Čupić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek, član

Mentorica je izv. prof. dr. sc. Sonja Petrović.

Javna obrana doktorske disertacije Ivana Varnice, dipl. ing.održat će se 15. siječnja 2021. godine u 11.00 sati u auli Magni, II kat, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1.

D E K A N

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić