Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana specijalističkog rada

Obrana specijalističkog rada

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 26. travnja 2018. godine određena je javna obrana specijalističkog rada Hrvoja Kripa, dipl. oec. pod naslovom:

“Situacijska analiza tržišta jabuka u Republici Hrvatskoj”

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Stanisavljević, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Ružica Lončarić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, mentorica i članica
  3. Prof. dr. sc. Vlasta Piližota, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, članica
  4. Izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, članica
  5. Izv. prof. dr. sc. Igor Kralik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, član

Javna obrana specijalističkog rada Hrvoja Kripa, dipl. oec., održat će se 09. svibnja 2018. godine u 12.00 sati u Vijećnici Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1.