Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana specijalističkog rada Dragana Živkovića, dipl. ing.

Obrana specijalističkog rada Dragana Živkovića, dipl. ing.

Predmet: Obrana specijalističkog rada

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijekod 26. listopada 2018. godine određena je javna obrana specijalističkog rada Dragana Živkovića, dipl. ing. pod naslovom:

"Kakvoća svinjskih trupova i polovica podrijetlom s obiteljskih gospodarstava i modernih farmi”

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Goran Kušec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Ivona Djurkin Kušec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentorica i članica

3. Prof. dr. sc. Zoran Škrtić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

Javna obrana specijalističkog rada Dragana Živkovića, dipl. ing., održat će se 09. studenog 2018. godine u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1.

D E K A N

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić