Odgoda ispita

Odgađa se održavanje ispita iz modula Anatomija i fiziologija domaćih životinja, Biokemija i fiziologija i Fiziologija životinja za 9. lipnja 2022. U 11,15 sati.