Odluka

Na temelju članka 23. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku-pročišćeni tekst, dekan Fakulteta donosi sljedeću

ODLUKU

1.

Primaju se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz korištenje mjera aktivne politike hrvatskog zavoda za zapošljavanje na radno mjesto:

1.1. stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja - Domagoj Dundović, mag.ing.agr.

1.2. stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja — Franjo Nemet,mag.ing.agr.

2. diplomirani knjižničar — Kristina Terzić, mag.informatol.

3. informatički referent --- Tin Klešić, elektrotehničar

11.

Natječaj je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i trajao je u razdoblju od 24. studenoga do 04. prosinca 2017. godine.