Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Odluka o provedbi postupka izbora novog člana Senata

Odluka o provedbi postupka izbora novog člana Senata

Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-Odluka USRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-Odluka i Rješenje USRH, 60/2015- Odluka i Rješenje USRH i 131/2017.) i sukladno članku 61. Statuta Sveučilišta Josipa Juija Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Juija Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) na 1. sjednici u akademskoj 2020/2021. godini održanoj 28. listopada 2020. godine pod točkom 17. dnevnog reda donosi sljedeću
ODLUKU
o provedbi postupka izbora novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Više informacija možete pronaći upriloženom dokumentu.