Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Odluke o provedbi nastave, evaluaciji znanja, završnim i diplomski radovima i stručnoj praksi

Odluke o provedbi nastave, evaluaciji znanja, završnim i diplomski radovima i stručnoj praksi

Poštovane kolegice i kolege studenti i nastavnici,

Fakultetsko vijeće FAZOS-a donijelo je na 6. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2019./2020. održanoj elektroničkim putem 06. travnja 2020. godine nekoliko odluka (uz preporuke Fakulteta i Sveučilišta) o održavanju nastave na daljinu, provjeri znanja, stručnoj praksi, završnim i diplomskim radovima.

Detalje možete pročitati u dokumentima na odgovarajućim poveznicama, a ovdje su istaknute samo najvažnije odluke:

  1. Parcijalni ispiti - studenti u ovom semestru nisu obavezni tijekom nastave prikupiti minimalno 40 bodova kao preduvjet pristupanju završnom ispitu. Međutim, koordinatori modula/kolegija i dalje mogu provoditi kontinuiranu evaluaciju rada i znanja studenata parcijalnim ispitima/kolokvijima u okviru e-kolegija u skladu s preporukama Sveučilišta (uz dogovor sa studentima i nakon probne online evaluacije).
  2. Završni rad – postupak prijave, odobrenja teme, izrade, predaje i ocjene završnog rada moguće je u potpunosti realizirati elektroničkim putem uz obaveznu upotrebu službenih AAI@EDuHR identiteta. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu teme završnog rada je 15. svibnja 2020.
  3. Diplomski rad – postupak prijave, izrade, ocjene i obrane diplomskog rada moguće je u potpunosti realizirati elektroničkim putem uz obaveznu upotrebu službenih AAI@EDuHR identiteta. Fakultet je dvije predavaonice opremio videokonferencijskom opremom za potrebe obrane diplomskih radova u odsustvu studenta ili član(ov)a povjerenstva.
  4. Provedba stručne prakse (Stručna praksa I i Stručna praksa II) odgađa se do 15. lipnja 2020. Fakultet će u suradnji s partnerima iz privrede najkasnije do 1. lipnja 2020. ponuditi mjesta i termine odrađivanja stručne praksa za grupe s najviše 3-5 studenata. U slučaju otežanih provedbi stručne prakse i u lipnju, studentima će biti omogućeno predložiti mjesto provedbe stručne prakse sukladno mjestu boravka/prebivališta. Studentima će uputnica za stručnu praksu biti dostavljena elektronički, a omogućit ćemo predavanje dnevnika prakse elektroničkim putem.

Molim vas da se s eventualnim pitanjima obratite meni, studentskoj službi, voditeljima studijskih godina, koordinatorima za nastavu po zavodima, nastavnicima ili Studentskom zboru.

Pozdrav i svako vam dobro želim,

Prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom

Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić