Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Održana međunarodna ljetna škola: Tradicija i poljoprivreda Slavonije

Održana međunarodna ljetna škola: Tradicija i poljoprivreda Slavonije

Povodom šezdesete obljetnice svoga postojanja, u trajanju od 14. do 17. srpnja, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek organizirao je i proveo međunarodnu ljetnu školu: Tradicija i poljoprivreda Slavonije.

Međunarodna ljetna škola organizirana je putem CEEPUS programa, a Fakultet je imao priliku ugostiti 16 nastavnika i studenata s četiri partnerske ustanove: Sveučilišta u Rzeszowu u Poljskoj, Banatskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti i veterinarske medicine iz Temišvara u Rumunjskoj, Sveučilišta u Ostravi u Češkoj i Sveučilišta u Debrecinu u Mađarskoj.

Sudionici su imali priliku upoznati se sa znanstvenim i stručnim radom Fakulteta, sudjelovati na radionici tradicionalne izrade sapuna, obići fakultetska pokušališta u Mandićevcu i Tenji, sudjelovati u tradicionalnoj žetvi pšenice, tradicionalnom mljevenju žita i pečenju kruha. Sudionici su obišli i ergelu u Đakovu te staklenike, vinariju i vinske podrume Belja.

Uz brojne odlazne i dolazne mobilnosti, ovom ljetnom školom Fakultet je potvrdio svoju poziciju kao jedna od najaktivnijih ustanova unutar CEEPUS programa u Hrvatskoj.